Actueel

Stimular begeleidt wederom winnaars van een climate makeover

februari 2019

De ondernemingen krijgen inzicht in hoe een klimaatneutrale organisatie te worden. Als testcase wordt daarbij ook ‘CO2-beprijzing’ meegenomen. Lees verder

Nieuwe stagiaires bij Stimular: Lisa en Esra

februari 2019

Lisa gaat tijdens haar meewerkstage meewerken aan milieuscans en duurzaamheidskringen. Esra gaat tijdens haar afstudeerstage een energiebesparingstool testen.
Lees verder

Handvat Duurzaam materiaalgebruik vernieuwd

februari 2019

Stimular actualiseerde de praktische handleiding voor bouw- en infrabedrijven, in opdracht van Bouwend Nederland.
Lees verder

Leids dierenasiel nog groener met 164 zonnepanelen

januari 2019

Stimular adviseerde het dierenasiel over CO2-reductie en fossielvrije verwarming. Lees verder

Stimular berekent CO2-reductie van een nieuw te bouwen biovergister

januari 2019

Stimular heeft ook inhoudelijke voorstellen gedaan om de opbrengst van de installatie van Engie te verhogen.
Lees verder

Stimular ondersteunt bij nieuwe informatieplicht energiebesparing

januari 2019

In combinatie met een aanvullend advies om de bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Lees verder

Cursusaanbod Stimular

december 2018

Stimular organiseert regelmatig cursussen over de Milieubarometer, de MVO-balans, klimaatneutraal, CO2-Prestatieladder en levenscyclusanalyse (LCA). Bekijk de data

Klimaatimpact analyse van inkoop door zorginstellingen

december 2018

De studie van Stimular geeft inzicht in de productgroepen met de grootste CO2-uitstoot en daarmee de prioriteiten voor duurzaam inkopen. Lees verder

CO2-footprint van interne organisatie gemeente Leiden berekend met Milieubarometer

december 2018

Samen met Stimular werden In korte tijd de benodigde energiegegevens verzameld en ingevuld.
Lees verder

Onderzoek naar duurzaamheid van clouddiensten

december 2018

SURF wil haar leden, veelal universiteiten en hogescholen, helpen om duurzaamheidsambities te realiseren door de duurzaamheidsaspecten van clouddiensten inzichtelijk te maken. Lees verder

1 jaar Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant

december 2018

Veertien zorginstellingen hebben een jaar hard gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering. Stimular begeleidt de zorginstellingen. Lees verder

Samenwerken aan energieneutrale havens Hellevoetsluis

december 2018

Stimular ondersteunt met energiescans, onderzoek duurzame energie, hulp bij uitvoeren maatregelen en organisatie van bijeenkomsten. Lees verder

Oproep aan gemeenten: deel ervaringen met duurzaamheidsafspraken met zwembad(en)

december 2018

Stimular en Vereniging Sport en Gemeenten horen graag uw ervaringen om u beter te kunnen ondersteunen hierbij! Lees verder

Mourik Infra: CO2-reductie programma stimuleert om verder te innoveren

november 2018

Stimular begeleidt, zorgt voor inhoudelijke input over CO2-reductie maatregelen en borgt dat alle deelnemers praktische kennis en ervaringen uitwisselen. Lees verder