Actueel

Vacature Adviseur

april 2018

Stichting Stimular zoekt een inspirerende adviseur en netwerker. Reageren vr 18 mei. Lees verder

Branchegemiddelde voor hotels

april 2018

Stichting Stimular heeft de milieuscore  en kengetallen voor hotels bepaald. Lees verder

Milieubarometer weer up-to-date met erkende energiemaatregelen

maart 2018

In de Milieubarometer kunnen gebruikers deze lijsten raadplegen en bijhouden in hoeverre ze voldoen aan de erkende maatregelen. Lees verder

Cursusaanbod Stimular

maart 2018

Stimular organiseert regelmatig cursussen over de Milieubarometer, de MVO-balans, klimaatneutraal, CO2-Prestatieladder en levenscyclusanalyse (LCA). Bekijk de data

Stimular repareert tegenstrijdigheid in overheidscommunicatie energiebesparing

maart 2018

Stimular wijst bedrijven op onterechte aanbeveling van gasgestookte apparatuur.
Lees verder

CO2-uitstoot Stimular weer gedaald

maart 2018

De Milieubarometer en MVO-balans zijn ingevuld. We verbeterden onze score voor het vijfde jaar op rij. Lees verder

Materialenscan van Stimular geeft inzicht in grondstoffengebruik

maart 2018

Voor organisaties die circulaire doelen willen vertalen in concrete acties
Lees verder

Milieubarometerscans bij binnensport-accommodaties

maart 2018

De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) biedt weer zes gemeenten een gratis scan aan. Lees verder

Nieuwe adviseur: Judith de Bree

februari 2018

Onze stagiair Judith, en inmiddels afgestudeerd bioloog aan de Universiteit Wageningen, gaat bij Stimular aan de slag. Lees verder

Klimaatneutrale toekomst voor Zederik

februari 2018

Met de energiescans van Stimular, boeken de gemeente Zederik en diverse gebouwbeheerders hun eerste successen. Lees verder

Stimular helpt Van Dijk Maasland naar top CO2-Prestatieladder

februari 2018

Van Dijk Maasland werkt met behulp van een CO2-ketenanalyse nu ook met haar grondstofleveranciers en afvalverwerkers aan CO2-reductie. Lees verder

Gemeenten stimuleren klimaatneutraal ondernemen

februari 2018

Op 7 februari organiseerde Stimular een inspiratiedag over het in beweging brengen van bedrijven richting klimaatneutraal ondernemen. Lees verder

Stimular verzorgt workshop BMWT-duurzaamheidskeur

februari 2018

Deze geeft de deelnemers een vliegende start om zich te kwalificeren voor het BMWT-keurmerk Duurzame Bedrijfsvoering. Lees verder

Stimular ontzorgt bedrijven in Brielle

februari 2018

Stimular helpt bedrijven die serieuze stappen willen zetten met energiebesparing, opwekking van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Lees verder

Klimaatneutraal pannenkoekenhuis Klokshuys

februari 2018

Stimular voert CO2-scans uit in Brielle en ontzorgt bedrijven bij het uitvoeren van maatregelen. Dit leidt tot mooie resultaten. Lees verder

Bijeenkomst Minder CO2 in het MKB

januari 2018

Op 30 januari organiseren Van den Herik Sliedrecht en Stimular een bijeenkomst voor bedrijven over praktische CO2-reductiemaatregelen.
Lees verder

Artikelen over duurzame bedrijfsvoering Rijk

januari 2018

Stimular schreef artikelen over hoe het Rijk werkt aan circulair kantoormeubilair en hergebruik van ICT.
Lees verder

Inspiratiesessie Milieubarometeraanbieders

januari 2018

Op woensdag 7 februari organiseert Stimular een bijeenkomst voor (toekomstige) gemeentelijke aanbieders van de Milieubarometer. Lees verder