Actueel

Amsterdamse ondernemerscollectieven samen duurzamer

mei 2019

Zes Amsterdamse ondernemerscollectieven werken samen in de Koplopergroep Duurzame Ondernemerscollectieven. Tijdens inspirerende bijeenkomsten doen zij kennis en ideen op en leren zij van elkaars ervaringen. Elk collectief werkt een duurzaamheidsproject uit, waarmee zij het komend jaar aan de slag gaat. De opgedane ervaringen worden daarna uitgerold naar andere Amsterdamse ondernemerscollectieven. Stimular ondersteunt de koplopersgroep met bijeenkomsten, plannen maken en uitvoeren van plannen.

Collectieve afvalinzameling

En van de collectieven werkt aan de verduurzaming van de gevel- en etalageverlichting van winkels. Een ander collectief is bezig met slimme logistieke oplossing voor de toelevering van goederen aan winkeliers en horeca in een overdekt winkelgebied. De andere vier collectieven werken allen aan een vorm van collectieve afvalinzameling. In de Amsterdamse straten zijn verschillende afvalinzamelaars actief. Hun grote vuilniswagens zorgen voor geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Afval scheiden komt hierdoor ook niet van de grond, de collectieven willen voorkomen dat er nog meer vuilniswagens door de straten rijden. Door afval collectief in te zamelen neemt naar verwachting de druk op de omgeving af en ontstaan meer mogelijkheden tot afvalscheiding. Ieder collectief heeft een eigen invalshoek voor het project. Zo is er een collectief dat inzet op vervoer over water. Een ander collectief richt zich op de afvallogistiek van enkele grote retailers in het gebied waarbij de kleinere winkeliers mogelijk kunnen aanhaken.

Ondersteuning door Stimular en gemeente Amsterdam

Stimular begeleidt de bijeenkomsten van de koplopergroep, ondersteunt de collectieven bij het opstellen van hun plannen en bij hun vraagstukken tijdens de uitvoering. De gemeente Amsterdam is als opdrachtgever sterk vertegenwoordigd in de koplopergroep, met afgevaardigden van verschillende disciplines. Hierdoor kan snel worden geschakeld bij praktische vraagstukken, zoals vergunningverlening, subsidies of knellende wetgeving.

Wil je ook ondernemerscollectieven in jouw gemeente op weg helpen met verduurzaming? Neem dan contact op met Stefan Romijn, 010 - 238 28 27.

Asterdaam duurzame ondernemerscollectieven