Actueel

Handvat duurzaam materiaalgebruik

november 2017

Stimular heeft een praktisch digitaal handvat over duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven ontwikkeld, in opdracht van Bouwend Nederland. Downloaden van het Handvat

De leden van Bouwend Nederland hebben behoefte aan een praktisch handvat voor duurzaam materiaalgebruik om drie redenen:
  • Er is nieuwe wetgeving: vanaf januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde aan de berekening van de milieubelasting van de materialen (MPG) van nieuwe woningen en kantoren.
  • Bij opdrachtgevers neemt de vraag naar duurzaam materiaalgebruik in aanbestedingen toe, met name in de zakelijke markt en grotere GWW-werken. 
  •  Veel bouw- en infrabedrijven willen efficiŽnter en duurzamer omgaan met bouwmaterialen, bijvoorbeeld vanuit hun MVO-beleid. Ook willen bedrijven zichzelf in de markt onderscheiden met duurzame(re) materialen.
De doelgroep van het handvat zijn kleine en middelgrote aannemersbedrijven in de B&U en GWW-sector. Onder duurzaam materiaalgebruik verstaan we zowel het efficiŽnt omgaan met materialen als het toepassen van duurzame bouwmaterialen.

Het Handvat duurzaam materiaalgebruik gaat in op:
  • ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de uitvraag van opdrachtgevers
  • tips en aandachtspunten per bouwfase
  • rekeninstrumenten voor duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten
  • overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de duurzaamheidsaspecten en ontwikkelingen
  • milieukeurmerken van bouwmaterialen
  • praktijkvoorbeelden
Het handvat zal regelmatig geactualiseerd worden, aangezien de ontwikkelingen rond duurzaam materiaalgebruik snel gaan.

Stimular ontwikkelde voor Bouwend Nederland ook de MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven.

Ook voor uw branche kan Stimular praktische publicaties of instrumenten ontwikkelen.
Wat Stimular biedt aan branches