Actueel

Handvat duurzaam materiaalgebruik

februari 2017

Stimular ontwikkelt een praktisch digitaal handvat over duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven, in opdracht van Bouwend Nederland. Hun leden hebben behoefte aan een praktisch handvat voor duurzaam materiaalgebruik om drie redenen:
  • De duurzaamheid van materialen is onderdeel van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld Milieuprestaties van gebouwen (MPG).
  • Opdrachtgevers vragen meer naar duurzaamheid van materialen in aanbestedingen.
  • Bedrijven willen zelf efficiŽnter en duurzamer omgaan met hun materialen, bijvoorbeeld vanuit MVO-beleid.
De doelgroep van het handvat zijn kleine en middelgrote aannemersbedrijven in de B&U en GWW-sector. Onder duurzaam materiaalgebruik verstaan we zowel het efficiŽnt omgaan met materialen als het toepassen van duurzame bouwmaterialen.

De digitale brochure gaat in op:
  • ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de uitvraag van opdrachtgevers
  • instrumenten, milieuscores, milieukeurmerken en de onderlinge verhoudingen
  • overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de duurzaamheidsaspecten en ontwikkelingen
  • concrete tips en aandachtspunten voor duurzaam materiaalgebruik in de bouw
  • praktijkvoorbeelden
Stimular ontwikkelde voor Bouwend Nederland ook de MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven.

Ook voor uw branche kan Stimular praktische publicaties of instrumenten ontwikkelen.
Wat Stimular biedt aan branches