Actueel

CO2-footprint van interne organisatie gemeente Leiden berekend met Milieubarometer

december 2018

Stichting Stimular ondersteunt de gemeente Leiden bij het formuleren van indicatoren en doelen gericht op verduurzaming van de interne organisatie. Een onderdeel hiervan is het opstellen van de CO2-footprint van de interne organisatie van de gemeente. Hierbij maakt Stimular gebruik van de Milieubarometer.

In korte tijd werden de benodigde energiegegevens van gebouwen, het wagenpark, zakelijke reizen en openbare voorzieningen binnen de gemeente Leiden verzameld. De CO2-footprint van de interne organisatie wordt gepresenteerd op een overleg van clustermanagers. In 2019 worden de doelen en indicatoren voor verduurzaming van de interne organisatie nader ingevuld door medewerkers van de verschillende clusters.

De CO2-footprint van de interne organisatie geeft de prioriteiten en vorderingen aan voor het werken aan de klimaatneutraal doelstelling van de gemeente. Bij het opstellen van de CO2-footprint hanteert Stimular de uitgangspunten voor footprints van de CO2-Prestatieladder, het certificeringssysteem voor CO2-management. Stimular biedt overheden ook ondersteuning bij het certificeren voor de CO2-Prestatieladder.

Voor meer informatie: Marlies Peschier, Stimular, 010-238 28 22.