Over MPZ

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van onder andere MVO-beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten en verslaglegging.

De vereniging biedt een platform voor haar leden met symposia en projectgroepbijeenkomsten.
De activiteiten zijn onder andere:

  • onderhouden van Milieuthermometer Zorg
  • benchmark milieuprestatie en kosten met de Milieubarometer
  • opstellen key-indicatoren voor duurzame bedrijfsvoering
  • onderhouden uitbouwen Gevaarlijke Stoffen Applicatie in de zorgsector
  • opstellen energiemaatregelen
  • lijst met praktijkcases voor de zorg
  • goede voorbeelden delen via de website en tijdens symposia
 

Relatie Stimular en MPZ

Stichting Stimular ondersteunt MPZ met het ontwikkelen van kennis over duurzaamheid. Stimular hielp bij het ontwikkelen en updaten van de Milieuthermometer Zorg en het format voor zorginstellingen om aan de EED (Energy Efficiency Directive) te voldoen. Directeur van Stimular, Adriaan van Engelen, voert ook de directie van MPZ.

Meer informatie

Wil je meer weten over MPZ en/of duurzaamheid in de zorgsector? Op www.milieuplatformzorg.nl vind je meer informatie over de Milieuthermometer, actuele voorbeelden van duurzame zorginstellingen en de activiteiten van de vereniging.