Subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen

Energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor sportverenigingen. Steeds meer sportverenigingen willen daarom energie besparen en duurzame energie opwekken. Stimular voerde afgelopen jaren in opdracht van diverse gemeenten, regio's en fondsen energie- en duurzaamheidsscans uit bij sportverenigingen. Tijdens de scans bleek dat sportverenigingen gemiddeld al 475 per jaar kunnen besparen met quick-wins: maatregelen die (vrijwel) niets kosten en zich daarom direct terugverdienen. Daar boven op komen de grotere investeringen en besparingen. Deze maatregelen komen in aanmerking voor de subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen.

Op 1 januari 2016 opende de subsidieregeling energiebesparing voor sportverenigingen. Deze regeling vervangt de ecotax teruggave die sportverenigingen tot voor kort nog ontvingen. De regeling biedt een mooie kans om sportverenigingen te verduurzamen. De subsidieregeling is bedoeld om investeringen in energiebesparing betaalbaar te maken voor sportverenigingen. De subsidie bedraagt 30% van de materiaalkosten van grote investeringen, zoals zonnepanelen en led-verlichting. Het subsidiebudget voor 2016 is op. In januari 2018 komt  nieuw budget beschikbaar. De regeling vindt u hier.

Voor wie is het interessant?

Voor sportverenigingen die energie willen besparen in het clubhuis, de kleedkamers en op het veld en/of verenigingen die gebruik willen maken van de subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen.

Voor gemeenten die sportverenigingen op weg willen helpen met energiebesparing en gemeenten die sportparken en sportcomplexen willen verduurzamen of energieneutraal willen maken. De energiescan is ook geschikt voor gemeentelijke sportaccommodaties en gymzalen.

Aanpak

Stimular voert energiescans uit bij sportverenigingen en in sportaccommodaties. Stimular neemt contact op om een afspraak in te plannen en de vereniging verzamelt energiefacturen en relevante gebouwinformatie. Vervolgens bezoekt Stimular locatie en brengt de energiebesparende maatregelen en kansen voor duurzame energie in beeld. Na afloop ontvangt de vereniging een adviesrapport met de analyse van het verbruik en uitgewerkte besparingstips, waarbij staat aangegeven voor welke maatregelen subsidie kan worden aangevraagd. Desgewenst bekijkt Stimular naast de energiemaatregelen ook andere duurzaamheidsthema's als afval, water, vervoer en voeding. Aanvullend kan Stimular verenigingen verder ondersteunen op weg naar een subsidie aanvraag of bij het uitvoeren van maatregelen.

Stimular licht ook complete sportparken of sportcomplexen door. Stimular brengt de besparingsmogelijkheden per vereniging in beeld en onderzoekt daarnaast de mogelijkheden voor collectieve maatregelen.

Stimular helpt gemeenten ook op andere manieren om sportverenigingen bewust te maken van energiebesparing. Zo organiseerde Stimular al diverse bijeenkomsten voor sportverenigingen waarbij energiebesparende maatregelen en de subsidieregeling worden toegelicht. 

Referenties

Stimular voerde afgelopen jaren al meer dan 100 energiescans uit bij sportverenigingen uit in o.a Breda, Etten-Leur, regio Drechtsteden, Strijen, Tiel, Hellevoetsluis, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Bussum.

Meer informatie? 

Heeft u vragen of heeft u interesse in ondersteuning door Stimular bij de subsidieregeling energiebesparing voor sportverenigingen? Bel of mail Stefan Romijn (010 - 238 28 27).