Workshop Levenscyclusanalyse (LCA)

Startpunt voor circulair maken van jouw product in de keten

 • Krijg je vragen van klanten over de milieueffecten of CO2-footprint van jouw product?
 • Zoek je kansen om grondstoffen, productontwerp en reststromen te verduurzamen?
 • Wil je weten wat jouw bedrijf kan bijdragen aan de circulaire economie, samen met ketenpartners?

LCA productcyclusDe workshop is interessant voor productiebedrijven die de duurzaamheid van hun product(en) willen meten en verbeteren, en daarmee de marktwaarde vergroten. Na de workshop weet je of een LCA een goede stap is voor jouw bedrijf en wat ervoor nodig is.

Wat is een LCA?

Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt de milieueffecten of CO2-footprint van de gehele levenscyclus van jouw product uitgebreid in kaart. Het laat zien aan welke knoppen je kunt draaien om jouw product te verduurzamen. Met de uitkomsten kan je vragen van klanten beantwoorden en samen met ketenpartners werken aan de transitie naar de circulaire economie. 

Meer over de LCA-aanpak van Stimular

Over de workshop

Tijd:  9.30 tot 12.00 uur
Datum:  donderdag 12 september 2019
 Wil je deelnemen maar kan je niet op deze data, neem dan contact met ons op.
Locatie:  Rotterdam
Kosten:  € 195,- (vrijgesteld van BTW). 

Na de workshop heeft u:
 • Kennis van de methodiek van een LCA en de verschillende soorten (volledige LCA, LCA-quickscan, CO2-footprint product, CO2-ketenanalyse);
 • Inzicht in de levensfasen van een product: winning van grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking, door middel van een werkopdracht;
 • Inzicht in de bijbehorende instrumenten en eisen, zoals de Nationale Milieudatabase, de CO2-Prestatieladder en Environmental Product Declaration (EPD);
 • Tips en trucs voor communicatie over de duurzaamheid van jouw product richting klanten en andere belanghebbenden.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar Marlies Peschier (cursusleider) met daarin jouw contactgegevens. 

Heb je vragen over de LCA- workshop? Bel of mail: Marlies Peschier (010 - 238 28 22).

Hier vind je de cursusvoorwaarden.

Waarom samenwerken met Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

 • Deskundig in het opstellen van LCA’s en LCA-quickscans. We beschikken over de database Simapro met milieudata van vele grondstoffen en producten, waarmee LCA’s kunnen worden opgesteld.
 • Deskundig in het berekenen van milieueffecten en CO2-uitstoot van processen en producten. We zijn ontwikkelaar en beheerder van de Milieubarometer en initiatiefnemer in het met zoveel mogelijk partijen gebruiken van dezelfde CO2-emissiefactoren.
 • Honderden bedrijven in vele branches geadviseerd over duurzaamheid waardoor we weten welke duurzaamheidsaspecten belangrijk zijn in branches en ketens van producten.
 • Regelmatig contact met andere LCA-uitvoerders en leveranciers van milieudata om kennis en ervaring uit te wisselen.

Referenties

Bergschenhoek Civiele Techniek: “Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met Stimular en het resultaat van de Levenscyclusanalyse. De adviseurs gaven ons inzicht in de besparingskansen in ons productieproces en de keten. We gaan hiermee aan de slag.”

InTraffic: “Met de adviezen uit de ketenanalyse die Stimular voor ons heeft gemaakt kunnen we meteen aan de slag. En we kunnen nu aan klanten vertellen hoe onze IT-systemen de bedrijfsprocessen en projecten van onze klanten kunnen verduurzamen.”

Transmare: De CO2-ketenanalyse toont dat biobased kunststof een lagere CO2-footprint heeft dan de gangbare kunststof gemaakt uit fossiele bronnen.