Training CO2-Prestatieladder voor adviseurs

De training CO2-Prestatieladder voor adviseurs is ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en Stichting Stimular en wordt enkele malen per jaar gegeven voor een groep van maximaal 8 adviseurs.

De intensieve training van één dag wordt gegeven door Marlies Peschier, Marc Herberigs (beiden adviseur bij Stimular) en Gijs Termeer (Projectmanager SKAO).

Eerdere deelnemers waren onder andere adviseurs van ImproCon, Bosmilieuadvies, Certificeringsadvies Nederland, KWA Bedrijfsadviseurs en Dochters Advies.

Programma

In de training leren adviseurs over de ‘geest van de ladder’, de rol van de adviseur, effectieve implementatie van CO2-management, het proces van de CI (Certificerende Instelling), handige tools, het netwerk van de ladder en nog veel meer. In de training is veel ruimte voor vragen, uitwisseling en praktijkvoorbeelden.

De training is gebaseerd op ervaringen van adviseurs, CI's, bedrijven en SKAO en is gefocust op vragen en onduidelijkheden waar adviseurs tegenaan lopen, wat heb je nodig, wat gaat weleens mis en hoe kan dat voorkomen worden? Deelnemers dienen basiskennis van het handboek te hebben, om de discussies te kunnen volgen.

De training wordt afgesloten met een examen. Wie slaagt voor het examen ontvangt van SKAO een certificaat van succesvolle deelname aan de training.

Data en kosten

De trainingen worden gegeven op kantoor van SKAO in Utrecht.

Tijd: 9.00 tot 17.00 uur
Data: woensdag 4 september 2019
woensdag 18 december 2019
Kosten: € 645,- (vrijgesteld van BTW)
Voorwaarden:   Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat zij het Handboek CO2-Prestatieladder kennen.
Overige voorwaarden

Aanmelden

Via e-mail naar Marc Herberigs van Stimular of Gijs Termeer van SKAO met vermelding van jouw contactgegevens. Heb je vragen over de training? Bel of mail Marc Herberigs, tel. 010 238 28 28.

Over Stichting Stimular

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen en verspreid sinds 1990 kennis over milieu en duurzaamheid naar bedrijven. De trainers van Stimular hebben zeer ruime ervaring met de CO2-Prestatieladder. Daarnaast zijn de trainers:

  • Deskundig in berekenen van CO2-emissies van organisaties;
  • Deskundig in het ontwikkelen van praktische tools voor duurzaamheid, zoals de Milieubarometer;
  • Deskundig in het ontwikkelen en doorrekenen van reductiemaatregelen voor o.a. de website DuurzaamMKB.nl en de lijsten Erkende Maatregelen;
  • Deskundig in het uitvoeren en reviewen van Ketenanalyses voor de CO2-Prestatieladder en de Nationale Milieudatabase;
  • Mede-initiatiefnemer van de ‘Green Deal CO2-emissiefactoren en berekeningsinstrumenten’ en uitvoerder van de helpdesk van deze site.