Duurzaamheidsverslag 

Stimular schrijft samen met jou een beknopt en pakkend duurzaamheidsverslag (ook wel MVO verslag genoemd). Het verslag beschrijft wat jouw bedrijf of organisatie in het betreffende kalenderjaar (of een langere periode) heeft gepresteerd op het gebied van People, Planet en Profit. 

Voorbeelden zijn het duurzaamheidsverslag van Stimular (PDF) en drukkerij Zalsman (PDF).

Communiceren over duurzaamheid kan ook op webpagina(‘s), een brochure, of artikel in een vakblad. Zie de pagina over onze ondersteuning van andere vormen van externe communicatie.

Voor wie is het interessant?

Voor bedrijven en organisaties die verslag willen doen van hun prestatie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Wat zijn de voordelen?

  • Het vaststellen van de inhoud van het verslag scherpt je visie op de duurzaamheid van jouw bedrijf of organisatie.
  • Een helder beeld van prioriteiten en aspecten om te verbeteren. 
  • Een heldere boodschap over de betekenis van duurzaamheid en de duurzaamheidsprestatie voor alle medewerkers. 
  • Opdrachtgevers en andere relaties zien dat je werkt aan duurzaamheid.     

Wat kan Stimular voor jou doen?

Tijdens een bedrijfsbezoek inventariseert Stimular de thema’s van het duurzaamheidsverslag en de uitgevoerde duurzaamheidsactiviteiten. Vervolgens stelt Stimular een concept duurzaamheidsverslag op.

Tijdens de nabespreking wordt dit concept besproken en aanvullende informatie verzameld. Dit verwerkt Stimular in een volgende versie.

De eindredactie, verzameling van beeldmateriaal, vormgeving en productie van het verslag heb je in eigen hand. Desgewenst kan Stimular dit organiseren.

Bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag wordt aansluiting gezocht bij de Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI). Voor de meeste bedrijven is een beknopt verslag voldoende. Indien gewenst kan ook een verslag worden gemaakt dat geheel voldoet aan de GRI-richtlijnen.

Meer informatie?

Heb je vragen of interesse in een duurzaamheidsverslag of MVO-verslag? Neem contact op met Marlies Peschier, tel. 010 – 238 28 22.