Begeleiden van energieconvenanten en monitoren van CO2-doelen van groepen bedrijven

Deelnemers aan een energieconvenant realiseren meer CO2-reductie dan ze individueel zouden doen. Dit komt mede door het enthousiasme en de praktijkvoorbeelden van collega ondernemers: samen gaat het sneller. Daarnaast helpt het dat er een helder doel is afgesproken (bijvoorbeeld 10% CO2-reductie in 3 jaar).

Stimular faciliteert de monitoring van energiebesparing en CO2-reductie voor verschillende convenanten en groepen van bedrijven die hier gezamenlijk in optrekken.

Hieronder lees je over enkele initiatieven waarvan Stimular de monitoring met de Milieubarometer faciliteert. Heb je vragen of wil je een kennismakingsgesprek, mail of bel dan naar Willemien Troelstra, 010-238 28 24.

Energieneutraal bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom wil Brabantse koploper worden op het gebied van duurzaam en energiezuinig ondernemen. Een van de startactiviteiten is dat van de bedrijven op het terrein een CO2-footprint wordt gemaakt met de Milieubarometer. Voor veertig bedrijven zijn in 2017 footprints gemaakt. Doordat alle bedrijven in de Milieubarometer werken kunnen ze onderling hun resultaten vergelijken en kan een totaal berekend worden. Komende jaren wordt de ontwikkeling ook met de Milieubarometer gemonitord. Stimular heeft een speciaal account voor het bedrijventerrein ingericht en helpt bij interpreteren van de resultaten.

Blauwzaam energieconvenanten I t/m IV

Stichting Blauwzaam heeft in de regio Alblasserwaard vier energieconvenanten geïnitieerd. In de periode 2011 - 2014 tekende ieder jaar een groep van ongeveer 25 bedrijven het convenant. Hun gezamenlijke doelstelling is om in drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. De Milieubarometer wordt gebruikt als monitor en om de resultaten van de groep te communiceren. De aanpak werkt: lees bijvoorbeeld: Blauwzaam Energieconvenant-I succesvol afgerond en 10% winst voor Blauwzaam energieconvenant-III.

Energieconvenant Amsterdamse theaters

In 2013 tekenden achttien Amsterdamse theaters een energieconvenant met de gemeente Amsterdam.  De theaters spraken bij de start af om de Milieubarometer te gebruiken als duurzaamheids- en CO2-monitor. In 2016 vroegen ze Stimular om de balans op te maken. Stimular controleerde alle Milieubarometers zodat de ingevulde cijfers echt vergelijkbaar waren tussen de deelnemers en over de jaren heen. Alle deelnemers kregen individuele terugkoppeling en vulden voor zover nodig ontbrekende cijfers aan. In mei 2016 presenteerde Stimular de gezamenlijke uitkomsten. Daarbij kwamen ook hete hangijzers aan de orde zoals de milieuwinst van groene stroom. De theaters waren erg enthousiast en gaven aan dat ze graag verder willen met energiebesparing en deze begeleiding van de monitoring.

Duurzaamheidskringen Haagse musea, theaters en hotels

Een van de onderdelen van de Haagse Duurzaamheidskringen is dat de deelnemers jaarlijks de Milieubarometer invullen. Stimular faciliteert de monitoring door reminders te sturen voor het invullen, de barometers te controleren en jaarlijks de uitkomsten te presenteren. Hierbij kijken we naar verklaringen voor uitschieters (opvallend veel meer- of minder milieubelasting), de ontwikkeling van het groepstotaal en eventuele andere opvallende zaken. De deelnemers geven aan dat er naar aanleiding van de monitoring iedere keer weer interessante zaken boven tafel komen waar de deelnemers weer verder mee kunnen.

De duurzaamheidskring hotels startte in 2016 en wordt begeleid door Green Leisure. De kringen voor musea en theaters worden door Stimular gecoördineerd. Lees verder over duurzaamheidskringen.

Energieconvenant Waardzaam

In de Krimpenerwaard startte in 2016 het Waardzaam energieconvenant-I. Net als bij Blauwzaam is de ambitie om 10% CO2 te besparen in drie jaar tijd en gebruiken de deelnemers de Milieubarometer als monitor. De gemeente is aanbieder van de Milieubarometer geworden zodat alle deelnemende bedrijven en organisaties gratis met de Milieubarometer kunnen starten. Daarnaast zullen we Waardzaam de komende jaren helpen bij het uitvoeren van de monitoring van de 10% energiebesparing en CO2-reductie. In 2017 is Waardzaam energieconvenant-II gestart.

Vijfheerenlanden klimaatneutraal (2016-2019 -…)

Van 2016-2019 liep in de regio Vijfheerenlanden het “Energieconvenant Vijfheerenlanden CO2-neutraal”. Vijftien bedrijven namen zich voor in drie jaar minimaal 10% CO2 reductie behalen. De bedrijven monitorden hun CO2-uitstoot met de Milieubarometer. Energiecoöperatie de Knotwilg trok het convenant daarbij ondersteund door Stimular in de vorm van een Milieubarometertraining en jaarlijks inzicht in de voortgang van de deelnemers. Mei 2019 werd het convenant met succes afgerond. De deelnemers willen graag een vervolg.