Monitoren CO2-doelen van een groep bedrijven

Samen gaat het sneller

Deelnemers aan een energieconvenant realiseren meer CO2-reductie dan ze individueel zouden doen. Dit komt mede door het enthousiasme en de praktijkvoorbeelden van collega-ondernemers: samen gaat het sneller. Daarnaast helpt het dat er een helder doel is afgesproken, bijvoorbeeld: 10% CO2-reductie in 3 jaar.

Milieubarometer om resultaten te monitoren

De deelnemers aan een energieconvenant (of variatie daarop) willen graag hun voortgang weten. Er zijn veel groepen die de Milieubarometer kiezen om de CO2-reductie of energiebesparing te monitoren. De Milieubarometer leent zich daar goed voor. Redenen die worden genoemd zijn:
  • De Milieubarometer is voor alle type bedrijven geschikt.
  • De Milieubarometer is eenvoudig in gebruik.
  • De Milieubarometers kunnen eenvoudig opgeteld worden om ook naar het resultaat van de groep te kijken.
  • De Milieubarometer is betaalbaar.

Wat kan Stimular doen?

Stimular is minder en meer actief betrokken bij energieconvenanten. Stimular kan:
  • de resultaten van de groep bedrijven monitoren;
  • de groep bedrijven begeleiden bij het uitwisselen van kennis en ervaring, zie ook onze webpagina over duurzaamheidskringen.
  • (andere) adviseurs ondersteunen die de Milieubarometer (willen) gebruiken als monitor in een energieconvenant.

Hieronder lees je over initiatieven waar de Milieubarometer wordt gebruikt en/of Stimular de monitoring met de Milieubarometer faciliteert. Heb je vragen of wil je een kennismakingsgesprek, mail of bel dan naar Willemien Troelstra, 010-238 28 24.

Energieneutraal bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom  (2017-...)

Bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom wil Brabantse koploper worden op het gebied van duurzaam en energiezuinig ondernemen. Bedrijven op het terrein worden door lokale adviseurs geholpen met het maken van een CO2-footprint met de Milieubarometer. Doordat alle bedrijven met de Milieubarometer werken, kunnen ze onderling hun resultaten vergelijken en kan een totaal berekend worden. Zo worden komende jaren de ontwikkelingen gemonitord. Stimular heeft een speciaal Milieubarometer-account voor het bedrijventerrein ingericht en helpt de adviseurs bij interpreteren van de resultaten.

Fossielvrij ondernemen in Friesland (2017)

De ambitie van Fossielvrij Ondernemen in Friesland is dat in 2017 honderd bedrijven zich aansluiten die fossielvrij (zonder gas, olie en kolen) willen gaan ondernemen. Het project sluit aan bij de activiteiten rond het feit dat de Friese Elfsteden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. De bedrijven die zich aansluiten maken bij de start hun CO2-footprint op met de Milieubarometer.

Waardzaam energieconvenant I en II (2016-...)

In de Krimpenerwaard startte in 2016 Waardzaam energieconvenant I, in 2017 convenant II. Net als bij Blauwzaam is de ambitie om 10% CO2 te besparen in drie jaar tijd en gebruiken de deelnemers de Milieubarometer als monitor. De gemeente is aanbieder van de Milieubarometer geworden, zodat alle deelnemende bedrijven en organisaties gratis met de Milieubarometer kunnen starten.

Vijfheerenlanden klimaatneutraal (2016-...)

Van 2016 tot 2019 liep in de regio Vijfheerenlanden een energieconvenant. Vijftien bedrijven namen zich voor in drie jaar minimaal 10% CO2-reductie behalen. De bedrijven monitorden hun CO2-uitstoot met de Milieubarometer. Energieco÷peratie de Knotwilg trok het convenant en werd daarbij ondersteund door Stimular met een Milieubarometer-training voor de deelnemers en jaarlijks inzicht in de voortgang van de deelnemers. Mei 2019 werd het convenant met succes afgerond. De deelnemers willen graag een vervolg.

Energieconvenant Amsterdamse theaters (2013-2018)

In 2013 tekenden achttien Amsterdamse theaters een energieconvenant met de gemeente Amsterdam. De theaters spraken af om de Milieubarometer te gebruiken als duurzaamheids- en CO2-monitor. In 2016 vroegen ze Stimular om de balans op te maken. Stimular controleerde alle Milieubarometers zodat de ingevulde cijfers echt vergelijkbaar waren tussen de deelnemers en over de jaren heen. Alle deelnemers kregen individuele terugkoppeling en vulden voor zover nodig ontbrekende cijfers aan. Daarna presenteerde Stimular de gezamenlijke uitkomsten. De theaters waren erg enthousiast en gaven aan dat ze graag verder willen met energiebesparing en deze begeleiding van de monitoring.

In 2018 is er, dankzij een bijdrage van de gemeente Amsterdam, een nieuwe ronde geweest waarbij vele theaters en musea opnieuw de Milieubarometer hebben ingevuld waardoor de gemeente veel inzicht kreeg in de behaalde CO2-reductie.

Blauwzaam energieconvenanten I t/m IV  (2011-2017)

Stichting Blauwzaam heeft in de regio Alblasserwaard vier energieconvenanten ge´nitieerd. In de periode 2011 - 2014 tekende ieder jaar een groep van ongeveer 25 bedrijven het convenant. Hun gezamenlijke doelstelling was om in drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. De Milieubarometer wordt gebruikt als monitor en om de resultaten van de groep te communiceren. Stimular ondersteunt Stichting Blauwzaam met een Milieubarometer-training voor de deelnemers en jaarlijks inzicht in de voortgang van de deelnemers. De aanpak werkt: lees 10% winst voor Blauwzaam energieconvenant III en Blauwzaam energieconvenanant IV afgerond.

Duurzaamheidskringen Haagse musea, theaters en hotels (2010-2018)

In Den Haag werken groepen musea, theaters en hotels samen aan duurzaam ondernemen. Een van de onderdelen van deze duurzaamheidskringen is dat de deelnemers jaarlijks de Milieubarometer invullen. Stimular faciliteert de monitoring door reminders te sturen voor het invullen, de barometers te controleren, met deelnemers verklaringen te zoeken voor uitschieters (opvallend veel meer- of minder milieubelasting) en jaarlijks de uitkomsten te presenteren. De deelnemers geven aan dat er iedere keer weer interessante zaken boven tafel komen waar ze verder mee kunnen.

De duurzaamheidskring voor musea en theaters werden door Stimular geco÷rdineerd, voor hotels  door Green Leisure.