Actueel

Stimular ondersteunt bij nieuwe informatieplicht energiebesparing

april 2019

Stimular ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing. In de visie van Stimular kan deze nieuwe verplichting in combinatie met een aanvullend advies een praktisch plan opleveren om de bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Klimaatneutraal is immers het einddoel waar we samen aan werken.

Nieuwe informatieplicht

In 2019 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer aangepast. Naast de energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Daarmee willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Verbruikt jouw bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m aardgas(equivalent)? Dan moet je voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteer je welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf nam. Als uitgangspunt gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jouw bedrijfstak. Deze lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Zie voor meer informatie over de doelgroep en uitzonderingen www.rvo.nl/informatieplicht

Het aanbod van Stimular

In de visie van Stimular kan de nieuwe informatieplicht in combinatie met een aanvullend advies een praktisch plan opleveren om de bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Klimaatneutraal is immers het einddoel waar we samen aan werken; we willen een leefbaar klimaat behouden door de uitstoot van CO2 uiterlijk in 2050 tot nul te hebben beperkt. Om onze klimaatdoelen te halen is naast energiebesparing in gebouwen, de focus van de informatieplicht, ook omschakeling naar fossielvrije verwarming, vervoer en productieprocessen noodzakelijk. Met het aanvullende advies over deze zaken wordt het energieplan van bedrijven voor de komende jaren volledig ingevuld.

Het rapporteren over de uitvoering van Erkende maatregelen vergt een voorbereiding. Stimular ondersteunt hierbij met behulp van de tool Milieubarometer. In de Milieubarometer registreer je de uitvoering van de Erkende maatregelen van jouw branche en kun je doorklikken naar een praktische toelichting van de maatregelen. Stimular ondersteunt bij het beoordelen van de Erkende maatregelen en indien nodig bij de onderbouwing dat je op een alternatieve manier voldoet. Zo verzamelen we alle informatie die nodig is om te voldoen aan de informatieplicht.

Aanvullend op de Erkende maatregelen voor energiebesparing geeft Stimular advies over het klimaatneutraal maken van de gebouwen en vervoer van jouw bedrijf. Dit advies betreft de omschakeling naar fossielvrije verwarming, vervoer en productieprocessen. Ook de opties voor zelf opwekken van duurzame energie komen aan bod.

De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:
  • Bedrijfsbezoek met gesprek, rondgang door het bedrijf en invullen maatregelen in de Milieubarometer
  • Stimular schrijft een beknopt adviesrapport

Meer informatie

De kosten van dit aanbod zijn afhankelijk van het aantal vestigingen en of er voor jouw branche een Erkende Maatregelenlijst beschikbaar is.

Voor aanmelding en/of meer informatie over de ondersteuning van Stimular bij de nieuwe informatieplicht energiebesparing: Marc Herberigs, tel. 010 238 28 28