Onze duurzaamheid

Vanaf 2012 publiceert Stimular jaarlijks een duurzaamheidsverslag. We maken om het jaar een gedrukt verslag. In het tussenliggende jaar doen we verslag op onze website. We kiezen daarvoor om tijd, kosten en papier te sparen.

Ons Duurzaamheidsverslag

Lees ons duurzaamheidsverslag [PDF, 3 MB] of bestel een gedrukt exemplaar (gratis). Hierin beschrijven we onze duurzaamheidsprestaties van het jaar 2015, onderbouwd met prestatiescores in de periode 2011-2015.

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. We hebben een ISO 26000 zelfverklaring met een bijbehorende onderbouwing.

Ons duurzaamheidsverslag van 2014 staat op deze webpagina's.

Onze duurzaamheidsverklaring

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen!
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.

De medewerkers van Stimular hebben gezamenlijk de themaís met de grootste impact op duurzaamheid vastgesteld:
1. Werken aan onze missie
2. Duurzame bedrijfsvoering
3. Gemotiveerde medewerkers
4. Maatschappelijke inzet
5. Economische prestatie

De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om middelgrote en kleine bedrijven duurzamer te laten werken. Daarom is het overdragen van kennis en instrumenten aan ondernemers en managers onze topprioriteit. De impact van onze eigen bedrijfsvoering op duurzaamheid is veel kleiner en komt daarom in onze duurzame strategie op de tweede plaats.

Ons streven is om onze duurzaamheidsprestatie continu te verbeteren. Dit streven hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang ten opzichte van deze doelen met de MVO-balans.

Als u ideeŽn of suggesties heeft voor ons duurzaamheidsbeleid dan horen wij het graag. Wij werken graag samen met u aan duurzaamheid!

Directie en medewerkers van Stichting Stimular