CO2-Prestatieladder coaching en advies

 • Wil je zonder problemen het CO2-Prestatieladder certificaat halen?
 • Wil je meer impact van het certificaat op jouw organisatie bereiken?
 • Wil je stijgen op de ladder naar niveau 4 of 5?
 • Heb je specifieke vragen omtrent de CO2-Prestatieladder?

Wat kan Stimular doen? 

Stimular kan begeleiden op alle niveaus van de CO2-Prestatieladder. Je kunt kiezen uit meerdere diensten:

 • Doe-cursus CO2-Prestatieladder niveau 3 
  In één dag stel je jouw eigen CO2-footprint op en werk je aan jouw CO2-reductieplan. Je ontvangt formats voor alle benodigde documenten om te certificeren. 
 • Cursus CO2-Prestatieladder certificaat behouden
  Een dag boordevol tips om de impact van het certificaat op de organisatie te vergroten.
 • Coaching en advies op maat (zie onder)
  Bij de voorbereiding voor certificering kom je mogelijk allerlei vragen en onzekerheden tegen. Of je hebt te weinig tijd of expertise in huis om alles zelf te doen. Schakel dan de hulp van Stimular in.
Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de CO2-Prestatieladder Nieuwsflits van Stimular. 

Milieubarometer voor CO2-management

Wil je zelfstandig aan de slag met het opstellen van jouw CO2-footprint? De Milieubarometer is een handig en betaalbaar online instrument om jaarlijks de CO2-footprint van jouw bedrijf op te stellen.

CO2-footprint van jouw product

Op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder moet je emissiegegevens van ingekochte producten verzamelen. Handboek 3.0 verwijst naar de ISO-norm 14067 (Carbon footprint producten). Stimular heeft de kennis en ervaring in huis om een CO2-footprint van producten op te stellen volgens de eisen van ISO14067. Dit is ook interessant voor bijvoorbeeld producenten die een CO2-footprint van hun product aan klanten willen aanleveren.

Coaching en advies op maat

Afhankelijk van jouw vragen en wensen geven we enkele uren coaching of uitgebreider advies op maat. Voorbeelden van ondersteuning die Stimular geeft:

Niveau 3
 • Beantwoorden van jouw vragen en feedback geven op documenten die je zelf opstelt voor certificering (CO2-footprint, CO2-reductieplan, communicatieplan).
 • Als je zelf weinig tijd of expertise hebt om de documenten op te stellen, dan kunnen wij dat doen. Referentie: Baggerbedrijf West-Friesland 
 • Pre-audit of energie-beoordeling voorafgaand aan jouw audit.
 • Helpen bij het kiezen of opzetten van een participatie-initiatief.
Niveau 4
 • Scope 3-analyse: Tips voor inventarisatie van scope 3-emissies en ketenpartners.
 • Ketenanalyse: professionele ondersteuning of commentaar. We kunnen de ketenanalyse (samen) schrijven of een review uitvoeren. Dit geeft extra punten bij certificering. Referenties: BVR-Groep, A. Hak, InTraffic, diverse LCA's.
 • Dialoog met een NGO: kan ook met Stimular. Referenties: ENGIE en Van den Herik.
Niveau 5
 • Begeleiding bij portefeuille-brede analyse scope 3-emissies en mogelijke autonome acties.
 • Inventarisatie van scope 3 emissies van jouw ingekochte producten en diensten. Stimular werkt met LCA-software en databases zoals de Nationale Milieudatabase, met emissiegegevens van duizenden producten en processen. Ook kunnen wij een CO2-footprint van producten opstellen conform ISO14067 (zie onder).
 • Meedenken over zichtbaar maken (monitoring) van behalen CO2-reductiedoelen
 • Adviseren over dialoog met belanghebbenden.
 • Meedenken over committeren aan reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie. 
 • Starten van een CO2-reductieprogramma. Referenties: A.Hak en Van den Herik.
Op alle niveaus
 • Meedenken over rendabele maatregelen en monitoring van CO2-doelen.
 • Advies over gebruik van de Milieubarometer bij CO2-management.
 • Uitleg over CO2-emissiefactoren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over coaching en advies voor niveau 3, 4 of 5 van de CO2-Prestatieladder? Of over de CO2-footprint van een product? Neem contact op met Marc Herberigs of Marlies Peschier, bel 010 - 238 28 28 of stuur een e-mail.

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

 • Uitgebreide kennis van de CO2-Prestatieladder, we hebben meer dan 100 bedrijven cursus gegeven en/of begeleid;
 • Ervaring met het opstellen en becommentariëren van CO2-ketenanalyses, rangorde scope 3 en Levenscyclusanalyse (LCA);
 • Deskundig in het berekenen en monitoren van CO2-emissies van bedrijfsvoering, producten en processen. Wij werken met gerenommeerde LCA-software en databases, zoals Ecoinvent en de Nationale Milieudatabase;
 • Ontwikkelaar van de Milieubarometer, een veelgebruikte tool voor CO2-management;
 • Deskundig in reductiemaatregelen, ook voor scope 3 (besparingstips op onze website DuurzaamMKB.nl, bedrijfsdoorlichtingen, mobiliteitsscans);
 • Initiatiefnemer van de Green Deal CO2-emissiefactoren en de website CO2emissiefactoren.nl;
 • Regelmatig contact met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder) en certificerende instanties over de certificeringspraktijk.