CO2-Prestatieladder coaching en advies

 • Wil je zonder problemen het CO2-Prestatieladder certificaat halen?
 • Wil je meer impact van het certificaat op jouw organisatie bereiken?
 • Wil je stijgen op de ladder naar niveau 4 of 5?
 • Heb je specifieke vragen omtrent de CO2-Prestatieladder?

Wat kan Stimular doen? 

Stimular kan begeleiden op alle niveaus van de CO2-Prestatieladder. Je kunt kiezen uit meerdere diensten:

 • Cursus CO2-Prestatieladder niveau 3 voor bedrijven
  Een dag boordevol tips voor medewerkers die de certificering hebben overgenomen van een collegae en/of de impact van het certificaat op de organisatie willen vergroten.
 • Training CO2-Prestatieladder voor adviseurs
  Training in samenwerking met SKAO, waarin adviseurs nieuwe kennis opdoen en ervaringen uitwisselen met andere adviseurs.
 • Coaching en advies op maat (zie onder)
  Bij de voorbereiding voor certificering kom je mogelijk allerlei vragen en onzekerheden tegen. Of je hebt te weinig tijd of expertise in huis om alles zelf te doen. Schakel dan de hulp van Stimular in.
Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de CO2-Prestatieladder Nieuwsflits van Stimular. 

Coaching en advies op maat

Afhankelijk van jouw vragen en wensen geven we enkele uren coaching of uitgebreider advies op maat. Voorbeelden van ondersteuning die Stimular geeft:

Niveau 3
 • Beantwoorden van jouw vragen en feedback geven op documenten die je zelf opstelt voor certificering (CO2-footprint, CO2-reductieplan, communicatieplan).
 • Als je zelf weinig tijd of expertise hebt om de documenten op te stellen, dan kunnen wij dat doen. Referentie: Baggerbedrijf West-Friesland 
 • Pre-audit of energiebeoordeling voorafgaand aan jouw audit.
 • Helpen bij het kiezen of opzetten van een participatie-initiatief.
Niveau 4
 • Scope 3-analyse: inventarisatie van scope 3-emissies en ketenpartners.
 • Ketenanalyse: professionele ondersteuning of commentaar. We kunnen de ketenanalyse (samen) schrijven of een review uitvoeren. Dit geeft extra punten bij certificering. Referenties: BVR-Groep, A. Hak, InTraffic, diverse LCA's.
 • Dialoog met een NGO: kan ook met Stimular. Referenties: ENGIE en Van den Herik.
Niveau 5
 • Begeleiding bij portefeuille-brede analyse scope 3-emissies en mogelijke autonome acties.
 • Inventarisatie van scope 3 emissies van jouw ingekochte producten en diensten. Stimular werkt met databases met emissiegegevens van duizenden producten en processen.
 • Meedenken over zichtbaar maken (monitoring) van behalen CO2-reductiedoelen
 • Adviseren over dialoog met belanghebbenden.
 • Meedenken over committeren aan reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie. 
 • Starten van een CO2-reductieprogramma. Referenties: A.Hak en Van den Herik.
Op alle niveaus
 • Meedenken over rendabele maatregelen en monitoring van CO2-doelen.
 • Advies over gebruik van de Milieubarometer bij CO2-management.
 • Uitleg en beantwooden van vragen over CO2-emissiefactoren


Milieubarometer voor CO2-management

Wil je zelfstandig aan de slag met het opstellen van jouw CO2-footprint? De Milieubarometer is een handig en betaalbaar online instrument om jaarlijks de CO2-footprint van jouw bedrijf op te stellen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over coaching en advies voor niveau 3, 4 of 5 van de CO2-Prestatieladder? Of over de CO2-footprint van een product? Neem contact op met Marc Herberigs of Marlies Peschier, bel 010 - 238 28 28 of stuur een e-mail.

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

 • Uitgebreide kennis van de CO2-Prestatieladder, we hebben meer dan 100 bedrijven cursus gegeven en/of begeleid;
 • Ervaring met het opstellen en becommentariŽren van CO2-ketenanalyses, rangorde scope 3 en Levenscyclusanalyse (LCA);
 • Deskundig in het berekenen en monitoren van CO2-emissies van bedrijfsvoering, producten en processen. Wij werken met gerenommeerde LCA-software en databases, zoals Ecoinvent en de Nationale Milieudatabase;
 • Ontwikkelaar van de Milieubarometer, een veelgebruikte tool voor CO2-management;
 • Deskundig in reductiemaatregelen, ook voor scope 3 (besparingstips op onze website DuurzaamMKB.nl, bedrijfsdoorlichtingen, mobiliteitsscans);
 • Initiatiefnemer van de Green Deal CO2-emissiefactoren en de website CO2emissiefactoren.nl;
 • Regelmatig contact met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder) en certificerende instanties over de certificeringspraktijk.