Onze duurzaamheid

Stimular heeft een compact duurzaamheidsbeleid. Het bestaat uit een duurzaamheidsverklaring en duurzaamheidsdoelen. Het beleid is gebaseerd op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

We rapporteren jaarlijks over onze vorderingen met een duurzaamheidsverslag. Hiermee laten we zien dat een beknopt en pakkend duurzaamheidsverslag, in de geest van GRI en ISO 26000, mogelijk is voor midden- en kleinbedrijf. Op deze webpagina laten we ook andere opties voor rapportage over duurzaamheidsprestaties zien zoals een Milieubarometerrapport en een MVO-balans scorekaart.

Lees verder op deze pagina:

Ons duurzaamheidsverslag

Voor het zevende jaar op rij heeft Stimular een duurzaamheidsverslag geschreven voor de eigen organisatie. In het Duurzaamheidsverslag 2017 (PDF) beschrijven we onze duurzaamheidsprestaties, onderbouwd met prestatiescores in de periode 2013-2017. We laten onze vorderingen zien aan de hand van kleurrijke grafieken uit de Milieubarometer en MVO-balans.

Ons Milieubarometerrapport

We meten jaarlijks onze milieuprestatie en CO2-footprint met de Milieubarometer. Download ons Milieubarometermeterrapport 2017 (PDF).

Onze MVO-balans scorekaart

Centraal in ons duurzaamheidsbeleid staan onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang op de kwantificeerbare doelen met de MVO-balans. Bekijk onze MVO-balans scores van 2011 tot en met 2017 (PDF). Onze prestaties worden toegelicht in ons duurzaamheidsverslag.

Uitgelicht: onze CO2-uitstoot is weer gedaald

Wij monitoren jaarlijks de CO2-footprint van onze bedrijfsvoering met de Milieubarometer en MVO-balans. Voor het vijfde jaar op rij is onze CO2-uitstoot gedaald. We lopen op schema om de CO2-uitstoot tot nul te reduceren in 2030.

De CO2-uitstoot in 2017 van elektriciteit, warmte, water, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en kantoorpapier is bij elkaar opgeteld 12,2 ton CO2. Bekijk onze gepubliceerde CO2-footprint 2017 op de Milieubarometer website.

Onze CO2-uistoot per fte is met 1,33 ton CO2 de beste score van de afgelopen jaren. Eerdere jaren waren we tevreden als de CO2-uitstoot per medewerker werd gehandhaafd op het goede niveau dat we inmiddels hadden bereikt. Naar aanleiding van het internationale klimaatakkoord van Parijs hebben we ons doel voor onze CO2-uistoot bijgesteld naar nul ton CO2 in 2030.
 

Vanaf 2005 tot 2030 compenseren we jaarlijks onze CO2-uitstoot. Onze uitstoot in 2017 wordt gecompenseerd door met de carbonkiller emissierechten op te kopen uit het Europese emissiehandelssysteem voor bedrijven. Hiermee heeft Stimular een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Onze duurzaamheidsverklaring

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen!
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.


De medewerkers van Stimular hebben gezamenlijk de themaís met de grootste impact op duurzaamheid vastgesteld:
1. Werken aan onze missie
2. Duurzame bedrijfsvoering
3. Gemotiveerde medewerkers
4. Maatschappelijke inzet
5. Economische prestatie

De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om middelgrote en kleine bedrijven duurzamer te laten werken. Daarom is het overdragen van kennis en instrumenten aan ondernemers en managers onze topprioriteit. De impact van onze eigen bedrijfsvoering op duurzaamheid is veel kleiner en komt daarom in onze duurzame strategie op de tweede plaats.

Ons streven is om onze duurzaamheidsprestatie continu te verbeteren. Dit streven hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang ten opzichte van deze doelen met de MVO-balans.

Als je ideeŽn of suggesties hebt voor ons duurzaamheidsbeleid dan horen wij het graag. Wij werken graag samen aan duurzaamheid!

Directie en medewerkers van Stichting Stimular

Onze duurzaamheidsdoelen

Bij elk thema uit onze duurzaamheidsverklaring zijn doelen gesteld.

Werken aan onze missie
 
 • Per jaar minimaal 3 nieuwe producten ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties duurzamer kunnen werken.
 • Doorzetten van de groei van bezoekers van onze website DuurzaamMKB.nl
 • Vasthouden van aantal bezoekers van DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl.
Duurzame bedrijfsvoering
 • De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering reduceren tot nul in 2030.
 • In de periode tot 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering blijven houden door de resterende CO2-uitstoot te compenseren.
Gemotiveerde medewerkers
 • Personeelsbestand (fte) stabiel houden of laten groeien.
 • Handhaven van relatief laag ziekteverzuim.
 • Handhaven van evenwicht van aantal mannen en vrouwen in het team.
Maatschappelijke inzet
 • Per jaar minimaal 3 stagiairs in ons werk opleiden.
 • Ieder jaar een fietsactie organiseren met opbrengst voor een goed doel.
 • Blijven investeren in maatschappelijke doelen die medewerkers aandragen.
Economische prestatie
 • Voldoende inkomsten blijven verwerven om de Stichting te continueren.
 • Behouden van de balans in de omzet van respectievelijk kennisontwikkeling, advisering en kennisdeling.