Onze duurzaamheid

Stimular heeft een compact duurzaamheidsbeleid. Het bestaat uit een duurzaamheidsverklaring en duurzaamheidsdoelen. Het beleid is gebaseerd op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

We rapporteren jaarlijks over onze vorderingen met een duurzaamheidsverslag. Hiermee laten we zien dat een beknopt en pakkend duurzaamheidsverslag, in de geest van GRI en ISO 26000, mogelijk is voor midden- en kleinbedrijf. Op deze webpagina laten we ook andere opties voor rapportage over duurzaamheidsprestaties zien zoals een Milieubarometerrapport en een MVO-balans scorekaart.

Lees verder op deze pagina:

Ons duurzaamheidsverslag 2018

Voor het Duurzaamheidsverslag 2018achtste jaar op rij heeft Stimular een duurzaamheidsverslag geschreven voor de eigen organisatie. In het Duurzaamheidsverslag 2018 (PDF) beschrijven we onze duurzaamheidsprestaties, onderbouwd met prestatiescores in de periode 2014-2018. We laten onze vorderingen zien aan de hand van kleurrijke grafieken uit de Milieubarometer en MVO-balans.

Ons Milieubarometerrapport 2018

We meten jaarlijks onze milieuprestatie en CO2-footprint met de Milieubarometer. Download ons Milieubarometermeterrapport 2018 (PDF).

Onze MVO-balans scorekaart 2018

Centraal in ons duurzaamheidsbeleid staan onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang op de kwantificeerbare doelen met de MVO-balans. Bekijk onze MVO-balans scores van 2011 tot en met 2018 (PDF). Onze prestaties worden toegelicht in ons duurzaamheidsverslag.

Uitgelicht: Onze prestatie in 2018: CO2-uitstoot weer gedaald

Wij monitoren jaarlijks de CO2-footprint van onze bedrijfsvoering met de Milieubarometer en MVO-balans. Voor het zesde jaar op rij is onze CO2-uitstoot gedaald. We lopen op schema om de CO2-uitstoot tot nul te reduceren in 2030.

De CO2-uitstoot in 2018 van elektriciteit, warmte, water, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en kantoorpapier is bij elkaar opgeteld 9,4 ton CO2. Bekijk onze gepubliceerde CO2-footprint 2018 op de Milieubarometer website.

Op koers voor CO2-uitstoot is nul in 2030
Onze CO2-uitstoot per fte is met 1,1 ton CO2 de beste score van de afgelopen jaren. Eerdere jaren waren we tevreden als de CO2-uitstoot per medewerker werd gehandhaafd op het goede niveau dat we inmiddels hadden bereikt. Naar aanleiding van het internationale klimaatakkoord van Parijs hebben we ons doel voor onze CO2-uitstoot bijgesteld naar nul ton CO2 in 2030.


 
CO2-uitstoot gedaald
De CO2-uitstoot  per fte in 2018 is 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2018 waren er personeelswisselingen en zijn we binnen Rotterdam verhuisd naar een ruimere kantoorverdieping. Beide ontwikkelingen hebben onze CO2-uitstoot beÔnvloed.

In 2018 namen we afscheid van drie medewerkers die met Openbaar Vervoer (OV) naar Stimular reisden, waarvan twee flinke afstanden aflegden. Onze drie nieuwe medewerkers komen met de fiets naar Stimular. Hierdoor is de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer in 2018 sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren . Daar komt nog bij dat de CO2-factor van OV-kilometers vanaf 2018 met 40% is gedaald doordat treinvervoerders zijn overgestapt op echte groene stroom.  De verbeterde klimaatprestatie van het treinverkeer heeft ook bijgedragen aan de daling van onze impact door zakelijk verkeer. We hebben in 2018 flink meer zakelijke kilometers per medewerker gemaakt dan in voorgaande jaren, maar de impact van zakelijk verkeer is toch afgenomen doordat we elk jaar een groter deel met OV en fiets afleggen (68% in 2016, 77% in 2017 en 84% in 2018) en door de gedaalde CO2-factor van OV-kilometers.  In onze CO2-footprint is ook de klimaatimpact van onze verhuizing naar een ruimer kantoor zichtbaar. We zijn begin juli verhuisd naar een zolderverdieping met 1,5 maal de vierkante meters en drie maal de inhoud van onze vorige kantoorverdieping. Het energiegebruik in 2018 is berekend op basis van een half jaar energiegebruik van de vorige huisvesting plus een geschat half jaar energiegebruik van de nieuwe ruimere verdieping. De verhuurders van onze huisvesting kopen (nog) geen groene stroom in die in Nederland is opgewekt. De klimaatimpact van ons elektriciteitsverbruik is ook nog eens extra hoog ten opzichte van vorig jaar doordat de CO2-factor van grijze stroom vanaf 2018 met 23% is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (door meer gebruik van kolencentrales). In 2019 zitten we het hele jaar in onze nieuwe huisvesting en dit zal een verhoging van onze CO2-uitstoot per fte tot gevolg hebben.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering
Ons doel is om onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren in 2030.  In de periode tot 2030 compenseren we jaarlijks onze CO2-uitstoot door te investeren in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energieproject. Dit jaar investeren we in bosbehoud Kariba National Park, Zimbabwe. Dit duurzame energieproject komt ten goede aan meerdere Sustainable Development Goals, de voornaamste zijn armoedebestrijding, onderwijs, gelijkheid voor vrouwen en biodiversiteit.

Onze duurzaamheidsverklaring

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen!
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.


De medewerkers van Stimular hebben gezamenlijk de themaís met de grootste impact op duurzaamheid vastgesteld:
1. Werken aan onze missie
2. Duurzame bedrijfsvoering
3. Gemotiveerde medewerkers
4. Maatschappelijke inzet
5. Economische prestatie

De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om middelgrote en kleine bedrijven duurzamer te laten werken. Daarom is het overdragen van kennis en instrumenten aan ondernemers en managers onze topprioriteit. De impact van onze eigen bedrijfsvoering op duurzaamheid is veel kleiner en komt daarom in onze duurzame strategie op de tweede plaats.

Ons streven is om onze duurzaamheidsprestatie continu te verbeteren. Dit streven hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang ten opzichte van deze doelen met de MVO-balans.

Als je ideeŽn of suggesties hebt voor ons duurzaamheidsbeleid dan horen wij het graag. Wij werken graag samen aan duurzaamheid!

Directie en medewerkers van Stichting Stimular

Onze duurzaamheidsdoelen

Bij elk thema uit onze duurzaamheidsverklaring zijn doelen gesteld.

Werken aan onze missie
 
 • Per jaar minimaal drie nieuwe producten ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties duurzamer kunnen werken.
 • Doorzetten van de groei van bezoekers van onze websites.
Duurzame bedrijfsvoering
 • De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering reduceren tot nul in 2030.
 • In de periode tot 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering blijven houden door de resterende CO2-uitstoot te compenseren.
Gemotiveerde medewerkers
 • Personeelsbestand (fte) stabiel houden of laten groeien.
 • Handhaven van relatief laag ziekteverzuim.
 • Handhaven van evenwicht van aantal mannen en vrouwen in het team.
Maatschappelijke inzet
 • Per jaar minimaal drie stagiairs in ons werk opleiden.
 • Ieder jaar meedoen aan een campagne met maatschappelijke doelen.
 • Blijven investeren in maatschappelijke doelen die medewerkers aandragen.
Economische prestatie
 • Voldoende inkomsten blijven verwerven om de Stichting te continueren.
 • Behouden van de balans in de omzet van respectievelijk kennisontwikkeling, advisering en kennisdeling.