Ondersteuning bij duurzame bedrijfsvoering en klimaatneutrale organisatie bij overheden

 • Ben je op zoek naar praktische adviezen om energie te besparen of duurzaamheidswinst te boeken binnen jouw organisatie?
 • Worstel je met de monitoring van het energiegebruik en/of de CO2-uitstoot van jouw organisatie?
 • Wil je medewerkers bewuster maken van de kansen voor duurzaamheid, hen laten meedenken over duurzaamheidsacties en hun gedrag daar op aanpassen?
 • Wil je helder communiceren over de duurzaamheid van jouw organisatie?
Stimular helpt graag. Hieronder staan voorbeelden van projecten die we bij overheden hebben uitgevoerd. Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je interesse in beschreven projecten, mail of bel en vraag naar Stefan Romijn: 010 - 238 28 28.

Klimaatneutrale organisatie

Stimular ondersteunt gemeenten bij het behalen van hun klimaatneutraal doelstelling. Stimular helpt met het opstellen van een nulmeting en monitor en zet de doelstelling samen met jou om in een praktisch en concreet actieplan.

Referenties:
 • Opstellen van een CO2-footprint voor UWV, Ministerie van Financiën en Belastingdienst, Nuffic.
 • Opstellen van een nulmeting CO2-footprint en monitor voor de interne organisatie van de gemeente Leiden.
 • Ondersteunen bij opstellen van een actieplan voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering voor de gemeente Hilversum. Als vervolg maakt Stimular voor Hilversum een plan waarmee ze voldoen aan de Energie Efficiency Richtlijn (EED) en én per gebouw weten wat hen te doen staat om klimaatneutraal te worden.
 • Energiescans voor gemeente De Ronde Venen in de gemeentelijke gebouwen, waaronder gemeentehuis, -werven, scholen en sportaccomodaties. Stimular brengt maatregelen, ook voor de lange termijn (terugverdientijd binnen 10 jaar en energieneutraal) in kaart als leidraad voor duurzame meerjarenonderhoudsplannen (MJOP).
 • Meedenken over klimaatmonitor van de gemeente Capelle.
 • Verzorgen van workshop over klimaatneutrale overheidsorganisaties bij de Regiotour van het Klimaatverbond in 2016.
 • Samen met Rijkswaterstaat organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor overheden over klimaatneutrale eigen organisatie.
 • Circa 50 gemeenten gebruiken de Milieubarometer om hun CO2-footprint op te stellen.
Stimular ontwikkelde samen met Klimaatverbond Nederland een routekaart. De eerste versie (januari 2017) van de Routekaart Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie is gepubliceerd op DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl
   

Energiescans

Stimular voert een energiescan uit in en maakt EED-audit rapporten of energiebeparingsplannen (EBP) voor gebouwen die door de gemeente worden beheerd. Zoals het gemeentehuis, stadskantoor, sportlocaties, zwembaden en scholen.

Referenties:
 • Energiescans bij gemeentelijke gebouwen in Zederik.
 • Begeleiden van Bergen op Zoom bij het voldoen aan de EED.
 • Opstellen van energiebesparingsplan gemeentehuis Zeist en Slot Zeist.
 • Uitvoeren energiescans bij gymzalen in Bussum.
 • Duurzaamheidscans bij het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht, het gemeentehuis Westvoorne en gemeentelijke gebouwen in Capelle aan den IJssel.

Cursus Duurzaam Inkopen

Stimular ondersteunt gemeenten bij het implementeren van Duurzaam Inkopen. Hiermee kunnen inkopen en aanbestedingen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van gemeenten. 

(Bewustwordings)campagne Duurzame bedrijfsvoering

Een energiezuinig gebouw en zuinige apparatuur zijn geen garantie voor energiebesparing. De duurzaamheid van de organisatie is ook afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Met een bewustwordingscampagne verduurzaamt de organisatie nog verder. Een campagne kan gaan over duurzaamheid in het algemeen of over één thema daarbinnen, bijvoorbeeld vervoer, energieverbruik of afval. Lees meer over de bewustwordingscampagne die we binnen jouw organisatie kunnen uitvoeren.

Referenties:
 • Presenteren van Milieubarometer resultaten van het gemeentehuis van Halderberge aan de wethouder en medewerkers.
 • Met vier gemeenten in de regio Rotterdam opstellen van actieplannen voor campagnes gericht op woon-werkverkeer.
 • Coördineren van werkgroep en campagne energiebesparing in de gemeente Brielle.
 • Samen met een groep medewerkers uitvoeren van een duurzaamheidsschouw in het gemeentehuis van Renkum.

Communiceren over duurzaamheid van de organisatie

Vanuit hun voorbeeldfunctie naar bedrijven en bewoners is het belangrijk dat overheden communiceren over hun duurzame bedrijfsvoering. Stimular biedt ondersteuning bij extern communiceren over duurzaamheid.

Referenties:
 • Artikel over duurzaamheid van gemeentehuis van Westvoorne.
 • Onze Milieubarometer wordt gebruikt bij het maken van jaarverslagen, bijvoorbeeld door de  Algemene Rekenkamer.
 • De kengetallen en het benchmarkgemiddelde uit de Milieubarometer worden gebruikt in jaarverslagen, bijvoorbeeld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB [PDF] (pag. 4).

Kennisplatform Duurzame Bedrijfsvoering Overheden

Lees inspirerende praktijkvoorbeelden van lokale en nationale overheden op www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl van Stimular.