Klimaatneutraal ondernemen

Stapsgewijs reduceren van uw CO2-footprint

  • Hoe groot is de impact van uw bedrijf /organisatie op het klimaat?
  • Hoe werkt u de komende jaren toe naar een CO2-uitstoot van bijna nul?

Stimular kan u ondersteunen bij klimaatneutraal ondernemen, met een advies of cursus. Hieronder leest u wat Stimular voor u kan doen. Er is ook een video over het klimaatneutraal advies van Stimular.


In klimaatneutraal adviezen en trainingen van Stimular ligt de nadruk op energiebesparing en inzetten van duurzame energie. U kunt de resterende CO2-uitstoot compenseren. Stimular streeft naar een minimaal aandeel van CO2-compensatie bij het bereiken van uw klimaatneutraal doelstelling.

Milieubarometer voor klimaatneutraal ondernemen

Stimular gebruikt de Milieubarometer in advies over klimaatneutraal ondernemen. Met de Milieubarometer bepaalt u eenvoudig de CO2-footprint van uw bedrijf /organisatie. In de jaren daarna meet u het effect van energiebesparende maatregelen en inzetten van duurzame energie.

Wilt u zelfstandig aan de slag met het opstellen van uw CO2-footprint en het meten van CO2-reductie? De Milieubarometer is een handig en betaalbaar online instrument bij klimaatneutraal ondernemen. Ruim 60 gemeenten en brancheorganisaties bieden een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan.

Klimaatneutraal advies

Hoe maakt u uw bedrijf/organisatie klimaatneutraal? Onder begeleiding van een Stimular adviseur stelt u uw CO2-footprint op. Aan de hand van een bedrijfsbezoek en interviews stelt Stimular een route en actieplan op waarmee uw bedrijfsvoering klimaatneutraal wordt. Het actieplan is gericht op energiebesparing en inzetten van duurzame energie, zodat u binnen 15 jaar zo min mogelijk CO2 hoeft te compenseren.

Het adviestraject gaat in op o.a. de volgende vragen:

  • Wat neemt u wel en niet mee in uw CO2-footprint?
  • Hoe ver komt u met energiebesparing in gebouwen en bij vervoer?
  • Mag groene stroom meetellen als CO2-reductie?
  • Welke opties zijn er voor inzetten van duurzame energie?
  • Hoe onderneemt u met zo min mogelijk aardgas en fossiele voertuigbrandstoffen?
De kosten van het advies zijn afhankelijk van de grootte en activiteiten van uw bedrijf /organisatie. Bel Marjon Olijdam of Stefan Romijn (010-2382828) voor meer informatie en een prijsindicatie of offerte.


Referenties:
Drukkerij van Deventer, Stichting Wakker Dier, Vergeer Holland, M.O.H. Service, Deabrummelkamp, Ecoschilderwerk, Paree, VOF de Striene, Bruynzeel Storage Systems, Landal Greenparks, gemeente Hilversum, gemeente De Ronde Venen

Klimaatneutraal introductie-cursus

Voor bedrijven en organisaties die meer willen weten over klimaatneutraal ondernemen organiseert Stimular regelmatig een praktische introductie-cursus. Deze cursus is gebaseerd op jarenlange ervaring met energie-advies waaronder klimaatneutraal adviezen aan 10 uiteenlopende organisaties.

Meer informatie en aanmelden voor de introductie-cursus

Waarom klimaatneutraal ondernemen?

Het klimaat op aarde verandert door de hoge concentraties CO2 in de atmosfeer. In het internationale klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de uitstoot van CO2 uiterlijk in 2050 tot nul te hebben beperkt. Om dit doel te halen moet in alle activiteiten, gebouwen en vervoer worden overgeschakeld naar fossielvrije energie.  Alle bedrijven, organisaties en huishoudens moeten hiermee aan de slag. Met een klimaatneutrale bedrijfsvoering draagt u bij aan het behoud van een leefbaar klimaat op aarde.

Meer informatie over klimaatneutraal ondernemen

Heeft u vragen of interesse in begeleiding, advies of training op gebied van klimaatneutraal ondernemen? Bel of mail Stimular, 010 - 238 28 28.